AMG CERT SYSTEMS

     Organismul de certificare AMG CERT SYSTEMS este constituit în cadrul SC AMG CERT SRL, persoană juridică Română, cu obiect principal de activitate 7120 - testări şi analize tehnice.

     Este acreditat de către RENAR - Organismul national de acreditare  (a se consulta si www.renar.ro). Activităţile de certificare se desfaşoară în domeniile în care este acreditat, dar şi în afara lor. 

     Organismul îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor din standardul 

SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 ,,Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1 : Cerinţe", cu cerinţele din standardele, din ghidurile aplicabile şi cu regulile stabilite în procedurile proprii, care împreună stau la baza activităţii de certificare a unei organizaţii. 

     Pentru a furniza încredere în activităţile sale de certificare organismul face publice o parte din documentele şi rezultatele activităţilor proprii cum ar fi : 


   ⦁   Angajament Privind Impartialitatea.

   ⦁   Declaratia pentru Asigurarea Impartialitatii.

   ⦁   Politica.

   ⦁   REGULAMENT DE CERTIFICARE.

   ⦁   Certificarea in regim neacreditat.

image19