Orice organizație desfășoară activități, cu scopul de a furniza, la un preț rezonabil, produse / servicii, definite de un set de caracteristici ți cu anumit raport calitate preț. 

Pentru a avea succes, organizația trebuie să identifice și să satisfacă cerințele și așteptările scrise sau nescrise ale clienților săi, precum și ale altor părți interesate (respectiv angajații, furnizorii, proprietarii, societatea), pentru obținerea unui avantaj concurențial, să realizeze activitatea într-o maniera eficientă și eficace, să obțină, să mențină și să-și îmbunătățească performanțele și capacitățile generale, iar factorul cheie îl constituie angajarea întregului personal în vederea îmbunătățirii caracteristicilor calitative. 

      Calea cea mai simplă, unanim recunoscută de specialiști, pentru orice organizație de a-și clădi un viitor mai sigur, este implementarea și certificarea sistemului de management ori a unei părți din acesta conform cerințelor standardelor din domeniu respectiv.

Standardele din seria ISO, referitoare la certificare au recunoștere internațională și prezintă un minim de cerințe pentru ca o organizație să poată participa la schimbul internațional de mărfuri. 

     Certificarea unui sistem de management asigură printr-o demonstrare independentă că sistemul de management al organizației  :

a) este conform cerințelor specificate;

b) este capabil să-și realizeze în mod sistematic politica și obiectivele pe care le-a declarat și,

c) este implementat în mod eficare.

     Certificarea unui sistem de management adaugă valoare organizației, clienților săi și părților interesate.

     Date concrete despre statutul certificării unei organizații certificate se poate obține solicitând aceasta în scris (adresă oficială, email sau fax).