CERTIFICARI IN REGIM ACREDITAT

     Acreditarea reduce riscurile pentru afaceri şi pentru clienţii săi prin asiguarea acestora că un Organism de Evaluare a Conformităţii acreditat este competent să desfăşoare activităţile specifice cuprinse în scopul acreditării.


     O organizaţie care deţine o certificare faţă de un standard sau o schemă specifică care este emisă de un Organism de Evaluare a Conformităţii acreditat de către un Organism de Acreditare semnatar al IAF MLA poate fi recunoscută oriunde în lume facilitând astfel schimburile comerciale internaţionale. 


     AMG CERT SYSTEMS este acreditat de RENAR pentru certificarea sistemelor de management al calități conform standardului ISO 9001 și pentru certificarea sistemelor de management al mediului conform standardului ISO 14001 ( Certificatul de acreditare nr.093, publicat si pe pag web a RENAR), Organismul national de acreditare, semnatar al IAF MLA, deci certificatele emise de noi sunt recunoscute oriunde în lume .


Etapele procesului de certificare